jQuery pamokėlės


jQuery dizaineriams
Štai 10 pavyzdžių, kurie parodo kaip naudoti jQuery.
jQuery Tutorials (EN) , jQuery Tutorials DEMO(EN).
Nerealios Web Designer Wall pamokos ir tiek , greitu metu panaudosiu kaikurias iš jų pas save dizaine 🙂

Published by foSRon

Web Developer'is, sporto ir šiaip, gyvenimo megėjas! :)

Leave a comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.